Sanal gerçeklik (Virtual Reality) nedir?

Sanal gerçeklik yani literatürdeki adıyla "Virtual Reality", bilgisayar ortamında yaratılan gerçekçi görüntüleri, sesleri ve diğer unsurları kullanarak oluşturulan gerçekçi ortamı ifade etmektedir. Bazı durumlarda bu ortamlar ile kişinin bağı kurulmakta ve kişi bu ortamdaki nesneler ile etkileşim kurabilmektedir. Tanım olarak sanal gerçeklik, " etkileşimli yazılım ve donanımlar aracılığı ile oluşturulan ve kişi tarafından etkileşimde bulunulabilen, 3 boyutlu bir ortamın gerçekçi simülasyonu" olarak ifade edilebilir. Sanal gerçeklik ortamı ile etkileşimde bulunan kişi genellikle etrafına bakabilmekte, hareket edebilmekte ve ortamın özelliklerine göre etkileşim kurabilmektedir.